דבקים

אירוע התרמה בחו"ל לטובת פרויקט 'דבקים בתורה' שע"י איגוד מוסדות ויזניץ.

הביצוע המושלם

שימוש ברצף של תמונות, שרצות בתנועה שממחישה את הרוח החיה של אלפי האברכים היושבים ולומדים, עם אש בעיניים...

אתגרים שפיצחנו

הלקוח אפשר לנו להשתמש רק בתמונות וחומרי ארכיון

תגובת הלקוח המרוצה

הסרט שהפקתם, הייתה הוכחה שבעבודה מקצועית אפשר לעמוד על העקרונות שלנו וגם להצליח להעביר את המסר.

האסטרטגיה שבנינו

להביא לידי ביטוי את ההתלהבות והאש שיש בתוך היכלי התורה, ובכך להמחיש את החלום הגדול שיתממש רק בעוד מספר שנים

למעלה