הבן יקיר לי

סרט לגיוס תרומות להקמת מתחם משחקים לילדי חיידר בעלזא באשדוד

האתגר המרכזי

הציבור אינו מכיר בחשיבות ההשקעה במתחם משחקים.

התוצאות

הקמפיין גייס את כל הסכום הנדרש להקמת חצר לרווחת הילדים!

האסטרטגיה שבנינו

להשתמש בילד כדי להמחיש את הצורך שלו במגרש משחקים, ובמקביל לתת לדמות חינוכית ידועה להסביר את ההשפעה שיש לשעת המשחק עבור הצלחת הילד

למעלה