מגדלור של תורה וחסד

סרט דינאמי לקמפיין התרמה לבניית ביהמ"ד 'בית פנחס' של חסידי בעלזא בעיר אשדוד.

המסרים שהעברנו

המקום פתוח ומזמין את כולם, לבוא ליהנות מהיכלי התפילה והחסד, ומעניק לכל אחד פינה חמה.

היעד שהושג

הקמפיין הזה גייס 2,500,000 ₪ סכום שיאפשר לבית המדרש להתרחב ולהגדיל את פעילותו לטובת כולם!

האתגרים שפצחנו

בתי כנסת, יש הרבה. יצרנו בידול למקום המיוחד הזה, שמשמש כמקום תורה ותפילה עבור כל זרמי הקשת על כל גווניה.

האסטרטגיה שבנינו

לתת לצופה לחוש את תחושת האחדות והחיבור בין הגוונים שהמקום הזה מייצר ומאמין בחשיבותו.

למעלה