מעם לועז

סרט לקמפיין עבור סיום בית הכנסת של קהילת מעם לועז בבית שמש.

האסטרטגיה

כולם רוצים להנציח שם על בית כנסת ובפועל אין כמעט מי שיכול.
כאן יש הזדמנות להנציח ליום אחד בשנה לכל החיים במחיר השווה לכל אחד.

התוצאה

לוח שנתי שבס"ד מתמלא כל הזמן.

האתגר

הקהילה כבר נמצאת בתוך תהליך ההקמה מס' שנים, וכאן צריך לחדש!

המסר

זכויות נצח שעומדות לזכותך או לזכות יקירך.

למעלה