נחזיק חזק

קמפיין ערב ימים נוראים לטובת ארגון נחזיק חזק התומך באלמנות ויתומים.

האסטרטגיה

להיכנס לתוך התמודדות של האלמנות בזמנים הכי קריטיים בשנה.

התוצאה

קמפיין שב"ה עקף את היעד.

האתגר

לראות את הכאב של האלמנות בלי להראות אותן.

המסר המרכזי

בתוך הכאב והשכול- אנחנו יחד עם האלמנות מעניקים להן כתף ומשענת.

למעלה