רשומים בשמך

סרט עבור הקמת בית מדרש לקהילת יוצאי אורחות תורה בקריית ספר.

האסטרטגיה שבחרנו

הקהילה המיוחדת הזו נוסדה ע"י מרן הרב שטיינמן זצוק"ל והגעגוע אליו נמצא בלב כל אחד מחברי הקהילה.

האתגר

עוד קהילה שבונה בית כנסת... כולם בונים,
איך נרתום את הקהל הקרוב אלינו לבניה?

המסר המרכזי

הקהילה שנבנתה בהוראת מרן- תפרוץ ותמשיך הלאה! לקיים את החזון ולהגשים את השאיפה.

למעלה